Troki na Litwie

Troki na Litwie

Niewątpliwie zamek w Trokach można uznać za chlubę Litwy. Twierdza położona jest na jeziorze Galwe. Zamek został wubudowany w XIV – XV wieku przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta, apotem jego syna Witolda. Miejscowość Troki była w tym okresie ważnym ośrodkiem Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Niestety od XVII wieku zamek zaczął popadać w ruinę. Przed II wojną światową polscy historycy sztuki rozpoczęli zabezpieczanie obiektu. W latach 1951–1961 zostały w nim podjęte prace rekonstrukcyjne, które nadały zamkowi obecny kształt. W 1962 r.

zamek na wyspie został przekazany Muzeum Historycznemu w Trokach. Urządzono w nim różne ekspozycje. Cyklicznie odbywają się tutaj wystawy,imprezy historyczno-kulturalnei inne. Miłośników muzyki w sezonie letnim tutaj przyciągają występy Litewskiej Opery Narodowej i Baletu a także koncerty zespołów muzyki dawnej.

Dzisiaj zamek w Trokach jest ważną atrakcją turystyczną i kulturową Litwy. Zamek przyciąga wielu turystów z całej Europy i świata.