Zamek w Malborku

Zamek w Malborku

Jest jednym z najpiękniejszych zamków Polski i Europy. Od siedmiu wieków znajduje się na wzgórzu nad Nogatem. Jest uosobieniem kunsztu średniowiecznych budowniczych.

Zbudowany w stylu gotyckim jest monumentalną budowlą, zdumiewająca do dziś. Zachwyca surowymi kształtami, chłodem zamkowych komnat, tajemniczymi przejściami. Ma głębokie fosy i dużą rozpiętość grubych murów obronnych.

W drugiej połowie trzynastego wieku bracia zakonu rycerskiego, zwani jako Krzyżacy, wybrali sobie wzgórze nad Nogatem na nową siedzibę swego zakonu. Początkowo zamek był budowany na siedzibę konwent. Powstała budowla stała się domem zakonnym i jednocześnie twierdzą.

Od XIV wieku był stolicą państwa krzyżackiego. Przystąpiono wówczas do budowy nowego zamku o charakterze reprezentacyjnym w skład którego wchodził pałac wielkich mistrzów, wielki refektarz, komnaty gościnne i pomieszczenia recepcyjne. Rozbudowano także i urządzono Przedzamcze, gdzie znalazły się zabudowania gospodarcze Karwan, ludwisarnia i inne.

Zespół zamkowy o powierzchni około dwudziestu hektarów spinają potężne mury, okalają fosy. Dostępu do twierdzy bronią wielkie bramy, baszty i wieże. Zamek Malborski olśniewał przepychem, zdumiewał bogactwem rozwiązań architektonicznych, oddziaływał swym ogromem.