Genetyka

Genetyka
bo.Medica Jadwiga Bernardczyk Meller

Temat genetyki to tak naprawdę bardzo rozległa i złożona dyskusja, która prowadzona językiem fachowym jest całkowicie niezrozumiała dla większości społeczeństwa. Jednakże każdy z nas, laików w tej kwestii dobrze wie, co to takiego, jak bardzo wpływa na nasze życie dając jemu dobre lub bardziej skomplikowane zdrowotne rozwiązania. Medycyna rozwijająca się w każdym jej aspekcie stara się także, a może i przede wszystkim, rozwijać dziedzinę, jaką jest genetyka.

Tak naprawdę odkrycie wszelkich wad i uszkodzonych cech na poziomie genów daje człowiekowi możliwość wyeliminowania określonych działań czy też ukierunkowanie w dalszym postępowaniu, tak, aby całym sobą przeciwdziałać powstawaniu i rozwojowi choroby. Jakie rozwiązania przyniesie przyszłość? Jaka będzie genetyka kolejnych wieków? Nie wiemy, możemy jednak mieć pewność, że badania naukowe prowadzone tak naprawdę każdego dnia, pozwolą na pełne rozpoznanie wszelkich cech, którymi obarczone są nasze geny. Pozwolą na rozpoznawanie na tym poziomie ich uszkodzeń i niebezpiecznych korelacji tak, aby móc im przeciwdziałać.

Genetyka przyszłości to na pewno możliwość rozpoznawania obciążeń chorobowych ludzkiego organizmu już na poziomie tego małego elementu, jakim jest pojedynczy gen.

www.baliccy-art.pl