Poradnie specjalistyczne w szpitalach

Poradnie specjalistyczne w szpitalach
fizjoterapia komorniki jak leczyć chorobę choroba okluzyjna poznań bruksizm, zgrzytanie zębami

Szpitale kojarzą się przeważnie z ratowaniem życia ludzkiego oraz wykonywaniem mniej lub bardziej skomplikowanych operacji. Tymczasem szpitale świadczą wiele innych usług. Niemal każdy szpital dysponuje poradniami lekarzy specjalistów, z których mogą skorzystać osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne. W poradniach tych przyjmują zazwyczaj lekarze, którzy pracują jednocześnie w szpitalu. Jednakże warto pamiętać, że ze względu na refundację wizyt w ramach NFZ, niekiedy wizyta w poradni może odbyć się dopiero po kilku miesiącach od faktycznej potrzeby.

Z tego powodu wiele osób, pomimo posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, korzysta z wizyt prywatnych. Te z kolei pozbawione są kolejek. Skąd z kolei wynikają takie długie terminy oczekiwania w poradniach w szpitalach państwowych? Najczęściej wynika to z określonej puli, którą ma do rozdysponowania Narodowy Fundusz Zdrowia. Pieniądze z naszych składek rozdzielane są pomiędzy wszystkimi szpitalami, które mają kontrakt z NFZ. W zależności od tego, szpital musi odpowiednio przeznaczyć uzyskane fundusze.

www.superusmiech.com.pl