W co powinien być wyposażony pokój szpitalny?

W co powinien być wyposażony pokój szpitalny?
Jadwiga Bernardczyk Meller

Wobec wyposażenia pokoju szpitalnego istnieją specjalne wymogi. Z tego powodu wyposażenie pokoi nie może odbywać się w dowolny sposób.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pacjent musi mieć oddzielne łóżko. Ważne jest, żeby dostęp do łóżka był możliwy z trzech stron.

W przypadku pokojów kilkuosobowych, należy zachować odpowiednie odstępy między łóżkami tak, aby zapewnić pacjentom swobodny dostęp do nich. Duże wymagania istnieją również wobec urządzeń sanitarnych.

Pacjenci w pokojach szpitalnych muszą mieć dostęp do umywalki, w której jest zarówno woda ciepła, jak i zimna. Dodatkowo szpital musi zapewnić pojemnik z mydłem oraz pojemniki na zużyte ręczniczki papierowe.

Każde łóżko pacjenta musi być wyposażone w specjalne urządzenia przywołujące. Dzięki temu pacjenci w dowolnej chwili mogą skorzystać z pomocy pielęgniarki lub lekarza.

Coraz więcej szpitali montuje w pokojach szpitalnych odbiorniki telewizyjne. Zazwyczaj korzystanie z nich jest jednak płatne.

www.extremedrive.pl